LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TRONG NGÀY 13/09/2014
Điện lực Mã lộ trình Lộ trình Giờ BĐ Giờ KT Và giờ BĐ Giờ KT
ĐL Cẩm Lệ VEB TT Bưu chính LT&QT khu vực 3, Bưu điện Hoà Cầm, BT Hoà Cầm, Trung tâm thí nghiệm điện, Xí nghiệp XLGT2, gỗ Hoà Vang, Công ty Hải Vân, Đang Bình, Công ty cổ phần XDCT 525. 05:00 05:30 16:00 16:30
VFP Đông Phước 05:00 05:30 16:00 16:30
VTV Đội 5 – Phong Bắc 1 06:30 17:00
VTY Phong bắc 4 05:00 05:30 16:00 16:30
VUD Yến Bắc 06:30 17:00
VUH Cẩm Hoà 1 06:30 17:00
VWP KDC Đông Phước T2 05:00 05:30 16:00 16:30
VWT Đông Phước 2 05:00 05:30 16:00 16:30
ĐL Hải Châu AEC Tổng đài ĐT Quốc tế 07:30 12:00
ĐL Liên Chiểu HEA Thép Thái Bình Dương,thép miền Trung 00:00 24:00
HN10 TBA Hòa An 4 05:00 16:30
ĐL Sơn Trà EED Rada Sơn Trà khu A 07:30 17:00
ĐL Thanh Khê FEA Kho bom Hoà Cầm (Hành chính và Bảo vệ), X38, tên lửa 275, Nhà máy nước Sân bay, Muối Iốt, Nam Thắng, Hoàng Nam,TM Hải Vân, Cơ Khí Hoà Phát, F375, Trại gà QK, Trại Giam B14, Vật Tư Vật Liệu GT, Đặng Nam Phương,Thép Hoà Phát, Hà Dũng, Trung Đoàn 275, XD 504, Đá Hoà Phát, CTCP Đá Hoà Phát, Nho Chiến, An Tâm, D180 E375,Đài chỉ huy K4, Đơn vị K336, E290, E954 T2, E5+D6 E954,Công ty ACC, Đo lường miền Trung, KTT A32, Nhà máy A32 T1, T3, T4, T5,Xây lắp Tàu thủy, đoàn nghệ thuật QK5 05:00 16:30
FI25 TRƯỜNG CHINH 2 05:00 16:30
FI27 E-954.T2 Su 372 05:00 16:30
FI40 KDC A32 05:00 16:30
FI44 THUẬN AN 3 05:00 16:30
FI47 KGĐ Nha o quan đoi NM A32 05:00 16:30
FI9 LE TRONG TAN-475 E12 05:00 16:30
FMI KGĐ QN SĐKQ 375 Hoa Phat 05:00 16:30
FMV Nghi An 2 05:00 16:30
FMY Phước Tường 05:00 16:30
FQA KGĐ QN F375 Truong Chinh 05:00 16:30
FQM Khu TT A32 (T2) 05:00 16:30
FQN Khu TT A32 (T1) 05:00 16:30
FQY Hoà Phát 1 05:00 16:30

Bình luận